SG1-Serie 拉绳位移
SG1-Serie 拉绳位移
SG1-Serie 拉绳位移

型号:SG1-Serie

品牌:TE

量程:80 in~120 in

精度:±0.35%FS

输出信号:94% ±4% of V(+in)


如需定制量程、精度、尺寸等参数,请联系我们。

服务电话:0755-23002766

  • 产品详情

产品介绍:

SG1-Serie 拉绳位移

SG1-Serie 拉绳位移

位移:位移传感器、LVDT位移传感器、拉绳位移传感器、电子尺、光栅尺、激光位移传感器、编码器、非接触式位移传感器、高精度位移传感器、微型位移传感器、接触式位移传感器、倾角位移传感器、直线位移传感器、防爆位移传感器、磁致伸缩位移传感器、电涡流位移传感器、超声波位移传感器